کفایت داده‌ها

کفایت داده‌ها تنها یک نام اختصاصی برای مجموعه‌ای از سؤالات است که صرفاً در آزمون GMAT مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع توانایی داوطلب را در تشخیص اطلاعاتی که برای حل مسأله کفایت می‌کنند مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به عنوان مثال شما به عنوان یک مدیر موفق در یک سازمان باید بتوانید تشخیص دهید که آیا اطلاعات داده‌شده به شما جهت حل مسائل مختلف کفایت می‌کند یا خیر؟

سؤالات کفایت داده‌ها دانش شما از حقایق و مهارت‌های ریاضیات پایه را به همراه توانایی‌های استدلالی، تحلیلی و حل مسئله آزمایش می‌کنند. هر مورد از کفایت داده ، سؤالی را به شما ارائه می‌دهد. شما در واقع نیازی به یافتن پاسخ مسئله ندارید؛ بلکه، چالش شما این است که تصمیم بگیرید که آیا اطلاعات ارائه‌شده همراه با سؤال برای پاسخگویی به آن کافی هستند یا خیر. سؤالات کفایت داده اغلب محاسبات بسیار ساده‌ای را شامل می‌شوند. این بدان معنا نیست که سؤالات ساده هستند؛ بلکه بدان معناست که احتمال رخ دادن اشتباهات مفهومی و یا اشتباهات ساده‌لوحانه کمی بیشتر از حد معمول است. در چنین سؤالاتی شما باید به جزئیات توجه کنید.

قالب سؤال: هر سؤال کفایت داده شامل یک مسأله به همراه دو اطلاع است که هر اطلاع حاوی عبارتی قطعی و درست است. مثال زیر مربوط به یکی از سؤالات آزمون کارشناسی ارشد MBA سال 98 است:

مسئله حسن تعدادی پیچ و مهره در اختیار دارد. تعداد مهره‌ها چند عدد بیشتر از تعداد پیچ‌هاست؟
اطلاع‌ها 1) اگر حسن روی هر پیچ، 2 مهره ببندد، 3 مهره اضافه می‌آید.
2) برای اینكه حسن روی هر پیچ، 3 مهره ببندد، 4 مهره كم می‌‌آید.

این بخش از سؤالات GMAT شامل 10 سؤال چهارگزینه‌ای از مباحث مختلف بخش کمّی بوده که میزان دقّت، هوش، خلاقیت، سرعت، تمرکز و آمادگی داوطلب را برای حل یک مسئله، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. مفاهیم جبر (توان، رادیکال، ...)، معادله و نامعادله، نسبت و درصد، هندسه، کار، میانگین، مسافت، مجموعه، ساعت، بخش‌پذیری، آنالیز ترکیبی، هوش، تجسمی و مسائل خاص (مسائل خاص به سؤالاتی گفته می‌شود که به‌صورت ترکیبی از موضوعات مختلف، مطرح و پیچیده شده است) در این بخش مورد سؤال قرار می‌گیرند.

نحوه‌ پاسخگویی و انتخاب گزینه در سؤالات كفایت داده

همانطور که اشاره شد، در این مسائل به هیچ‌ وجه وقت باارزش خود را برای حل كامل مسأله تلف نكنید. تنها چیزی كه از شما خواسته می‌شود آن است كه آیا اطلاعات داده‌شده به شما برای حل مسأله كافی است یا خیر.

در آزمون GMAT بین‌الملل که سؤالات 5 گزینه دارند ، هر کدام از گزینه‌ها ، رابطه بین سؤال و اطلاعات ارائه‌شده را از نظر کافی بودن به روشی متفاوت طبقه‌بندی می‌کنند. شما باید پاسخی را انتخاب کنید که دقیقاً این رابطه را توصیف می‌کند:

در آزمون ایران که سؤالات 4 گزینه دارند با یک تغییر در بررسی نمودار بالا، به‌صورت زیر گزینه‌ها انتخاب می‌شوند.

گزینه 1: اگر فقط یکی از دو اطلاع (1) یا (2) به تنهایی کافی باشد.
گزینه 2: اگر هیچ‌یک از دو اطلاع (1) یا (2) به تنهایی کافی نباشند اما با هم کافی باشند.
گزینه 3: اگر هر یک از دو اطلاع (1) و (2) به تنهایی کافی باشند.
گزینه 4: اگر هیچ‌یک از دو اطلاع (1) یا (2) ، نه به تنهایی و نه باهم کافی نباشند.

انواع سؤالات کفایت داده

 • تعیین مقدار: اکثر سؤالات کفایت داده از این نوع هستند. این سؤالات به دنبال تعیین یک مقدار عددی برای حل یک مسئله هستند، مانند: تعیین مساحت یک دایره، تعیین مقدار یک متغیر یا عبارت جبری، ... نتیجه: در سؤالات «تعیین مقدار» اطلاعی کافی خواهد بود که بتواند یک مقدار عددی منحصر به فرد را برای عبارت مورد نظر تعیین کند.
 • بله/ خیر: بعضی از سؤالات کفایت داده از این نوع هستند. این سؤالات به دنبال تعیین یک جواب «بله» یا «خیر» به طور قاطع هستند؛ مانند: آیا x مساوی y است؟ ، آیا a زوج است؟ ، ... دقت کنید! لزوماً نباید به دنبال اطلاعی باشیم که به جواب «بله» ختم شود چرا که یک جواب «خیر» نیز می‌تواند کفایت کند. نتیجه: در سؤالات «بله/ خیر» ، اطلاعی کافی خواهد بود که بتواند یک جواب «بله» یا «خیر» را به طور قاطع مشخص کند.
 • تعیین رابطه: تعداد اندکی از سؤالات کفایت داده مربوط به این نوع هستند که باید رابطه‌ بین دو چیز را مشخص کنیم؛ مانند: a بزرگ‌تر است یا b؟ ، x ارزان‌تر است یا y؟ ، ... نتیجه: در سؤالات «تعیین رابطه»، اطلاعی کافی خواهد بود که بتواند فقط و فقط یک وضعیت را مشخص کند ، به طور مثال، وقتی سؤال مطرح می‌کند: a بزرگ‌تر است یا b ؟ آنگاه اطلاعی کافی خواهد بود که فقط و فقط یکی از وضعیت‌های یا یا را مشخص کند.

سرفصل‌های سوالات کفایت داده‌ها عبارتند از:

 • بخش‌‌پذیری
 • تجسمی
 • جدول توافقی
 • ساعت
 • کار
 • مسافت
 • مسائل ترکیبی
 • مسائل خاص
 • معادله
 • میانگین
 • نامعادله
 • نسبت و درصد
 • هندسه
 • هوش

بودجه‌بندی سوالات بخش کفایت داده‌ها از سال 1392 تا 1398 به صورت زیر است:

سال 1399
سوال 1: معادله
سوال 2: مسائل خاص
سوال 3: معادله
سوال 4: معادله
سوال 5: ساعت
سوال 6: معادله‌
سوال 7: معادله، بخش‌پذیری
سوال 8: معادله، نسبت و درصد
سوال 9: نسبت و درصد
سوال 10: نسبت و درصد
سال 1398
سوال 1: معادله، نسبت و درصد
سوال 2: نسبت و درصد
سوال 3: معادله
سوال 4: معادله، نسبت و درصد
سوال 5: مسائل خاص
سوال 6: بخش‌پذیری
سوال 7: مسائل خاص
سوال 8: معادله
سوال 9: هندسه
سوال 10: تجسمی
سال 1397
سوال 1: معادله
سوال 2: بخش‌پذیری
سوال 3: نامعادله
سوال 4: معادله
سوال 5: هندسه
سوال 6: میانگین
سوال 7: نسبت و درصد
سوال 8: هندسه
سوال 9: بخش‌پذیری
سوال 10: معادله
سال 1396
سوال 1: معادله، نسبت و درصد
سوال 2: هندسه
سوال 3: درصد و نسبت
سوال 4: درصد و نسبت
سوال 5: درصد و نسبت
سوال 6: بخش‌پذیری
سوال 7: معادله
سوال 8: مباحث ترکیبی
سوال 9: هندسه
سوال 10: کار
سال 1395
سوال 1: نامعادله
سوال 2: مسافت
سوال 3: هندسه
سوال 4: هندسه
سوال 5: نسبت و درصد
سوال 6: نسبت و درصد
سوال 7: هندسه
سوال 8: مسائل خاص
سوال 9: هندسه
سوال 10: مسائل خاص
سال 1394
سوال 1: هندسه
سوال 2: مسائل خاص
سوال 3: هندسه، معادله
سوال 4: معادله
سوال 5: هندسه
سوال 6: معادله
سوال 7: معادله
سوال 8: معادله
سوال 9: مسائل خاص
سوال 10: هوش
سال 1393
سوال 1: هندسه
سوال 2: مسائل خاص
سوال 3: جدول توافقی
سوال 4: هندسه
سوال 5: درصد و نسبت، معادله
سوال 6: بخش‌پذیری
سوال 7: هندسه، هوش
سوال 8: نامعادله
سوال 9: معادله
سوال 10: مسائل خاص
سال 1392
سوال 1: نسبت و درصد
سوال 2: هندسه
سوال 3: هوش
سوال 4: معادله
سوال 5: بخش‌پذیری
سوال 6: معادله
سوال 7: هوش
سوال 8: هندسه، معادله
سوال 9: بخش‌پذیری
سوال 10: هندسه

نمودار بودجه بندی سوالات